پروانه توریع برق

دامنه کاربرد پروانه توزیع برق

با عنایت به فراهم شدن مقررات واگذاری شرکت‌های توزیع نيروي برق، بر اساس سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، صدور پروانه ابزاری برای حصول اطمینان از رعایت تمامی تعهدات و مسؤولیت‌های شركت‌ها در برابر حاكمیت و مردم (تأمین برق فراگیر، مطمئن و مستمر) خواهد بود.
لذا تنظیم دقیق همه‌ی تعهدات و مسؤولیت‌های مندرج در این پروانه‌ها می‌تواند گامی مهم در استقرار قوانین و مقررات و اصول حاکم بر فرآیند واگذاری، هدایت رفتار دارندگان پروانه با هدف تکرارپذیری، پایداری و مطلوبیت عملکرد آن‌ها، پشتیبانی حقوقی از رفتار مجاز، شکل‌گیری سندیکای حرفه‌ای و... تلقی شود.

اقدامات، مستندات و مراحل لازم برای دریافت پروانه توزیع برق

1- با توجه به اینکه تمامی مراحل لازم برای درخواست پروانه توزیع نیروی برق بصورت کاملا اینترنتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری از طریق سامانه جامع مديريت پروانه هاي صنعت برق به آدرس http://license.moe.gov.ir صورت می‌گیرد، لازم است در ابتدا نسبت به عضویت و ایجاد درخواست در این سامانه اقدام شود. برای دریافت فایل راهنمای استفاده از سامانه برای ایجاد درخواست توزیع نیروی برق اینجا کلیک کنید.
2- مدارک موردنیاز برای دریافت پروانه توزیع نیروی برق (جهت بارگذاری در سامانه جامع مديريت پروانه هاي صنعت برق) به شرح جدول زیر است.
ردیف مدرک توضیحات
1 مدارک ثبتی شرکت؛ اساسنامه شرکت؛
آگهی تاسیس شرکت (روزنامه رسمی)؛
تمامی آگهی‌های تغییرات شرکت از بدو   تاسیس تا موعد درخواست پروانه؛
2 مدارک هویتی و تحصیلی هیات مدیره شرکت؛ کارت ملی و شناسنامه تمام اعضای هیات مدیره شرکت متقاضی؛
آخرین مدارک تحصیلی تمام اعضای هیات مدیره شرکت متقاضی؛
3 مدارک مالی شرکت؛ آخرین صورت مالی شرکت ممهور به مهر حسابرس مستقل؛
4 تعهدات دارنده پروانه؛ فرم تعهدات دارنده پروانه توزیع نیروی برق (از اینجا دانلود کنید) با تاریخ و امضای مدیرعامل، در سربرگ شرکت؛ (تمام   صفحات مهر و امضا شود)
 
3-متقاضی بایستی، پس از ثبت موفقیت‌آمیز درخواست پروانه توزیع نیروی برق وضعیت درخواست خود را در سامانه تا ورود به وضعیت "در حال صدور" دنبال نماید. پس از ورود به این وضعیت، درخواست در کمیته ارزیابی پروانه‌های توزیع نیروی برق مطرح شده و در صورت تایید پس از پاراف برای توشیح معاون محترم وزیر ارسال خواهد شد.
4- با صدرو پروانه، مدیرعامل شرکت راسا و یا نماینده رسمی شرکت- که به واسطه‌ی نامه‌ی رسمی از مدیر عامل (دارای تاریخ، شماره، امضا و مهر) به وزارت نیرو معرفی می‌شود- ، با در دست داشتن اصل فرم تعهدات پروانه توزیع نیروی برق و اصل پروانه توزيع منقضي شده، بایستی به منظور دریافت اصل پروانه به حوزه ستادی وزارت مراجعه نماید.
در نهایت مفاد پروانه توزیع نیروی برق صادره و تحویلی به متقاضی به این صورت خواهد بود.

ليست شركت‌های دارای پروانه‌ توزیع برق

دستورالعمل‌ها و مصوبه‌های مرتبط